BÜYÜ BOZMANIN EN KOLAY YOLU

BÜYÜ BOZMANIN EN BASİT YOLU.BİR ARKADAŞINA PAMUK İPLİGİNE 101 DÜGÜM ATTIRIRSIN SONRA.BİR KÜÇÜK KOVA SUYU YANİNA ALIP İPİ DE ELİNE ALIP. ABDESTLİ BİR SEKİLDE NİYET ETTİM ALLAHİM ÜZERİMDE EŞİMDE ÇOCUKLARİMDA HER TÜRLÜ SİHİR BÜYÜ NAZAR CİN NE VARSA YANMASİNA ÇİKMASINA VE BÜYÜNÜN BOZULMASINA DEYİP.HER DÜGÜME 1FELAK 1 NAS OKUYUP HEP İPE HEM SUYA ÜFLERSİN CÖZERSİN CÖZDÜGÜN İPLER SUYA GİRECEK SEKİLDE 101 DÜGÜMÜ BÖYLE CÖZDÜKTEN SONRA O İPLE SU ÜSTÜNE KAPAK KAPATILARAK BİR GECE BEKLESİN. ERTESİ GÜN O SUYU ÇOGALTARAK BİR DEFA LEGEN İÇİNDE BİR İKİ TAS BAŞINIZDAN AŞAGİYA DÖKÜN SICAK SU KATABİLİRSİNİZ KURU YER KALMASIN. SONRA BU LEGENDEKİ SUYU EVİN DIŞINDA TOPRAK OLAN YERE DÖKÜN VEYA AGAÇ KÖKÜNE. DİGER SUYUDA ÇOGALTIP 40 GÜN BOYUNCA O SUDAN İÇİN.O İPİDE ÇIKARIP KURUTUN VE EVİN İÇİNDE TAVAYI KOYUP OCAGIN ÜZERINE KOYUP TÜTSÜ YAPIN O DUMANİ BURNUNUZDAN ÇEKİP AGZİNİZDAN ÇIKARİN EVİN HER YERİNİ TÜTSÜLEYİN.GEÇMİŞ OLSUN BÜYÜNÜZ BOZULDU.ŞÜPHE ETMEYİN.ETKİSİNİ BOZAR.TECRÜBE EDİLMİŞTİR.

CiNLERiN TÜRLERi

CiNLERiN TÜRLERi
MÜSFER
Çogul adı müsferiş olan bu cin türü genel olarak tarlalar gibi kırsal ve incir ağaçlarında yaşarlar. Boyları 140 cm olan müsferler genelde iyi karakterlidir. Çok hızlı şekil değiştirebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler. Öyleki bir gece kapınızın önünde yada çevrenizde konuşan insanlar duyabilir yada hayvan seslerini sezebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen seslerini duymanız mümkün. İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağan üstü bir durum yoksa zararda vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur. Müsferler hünanist cin türlerindendir.
LİETLİ
Lietli cinleri adını dişi cinden almışlardır. Bu dişi lietli cin son derece akıllı ve olağan üstü vesvese verir. Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar. İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir. Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik bir hantallık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopar gibi davranır. Çok kuul bir görünüşe sahip olan lietliler kendi alemlerinde de vesvese verebilir ve bazı cinleri kandırabilirler. Onlar şeytandan olmasalarda onun kadar yeteneklidir bu konuda.
MUSABBAR
Bu cin türü genelde mağaralarda yaşarlar. Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir. Şeytanilerden olmasa da insanları sevmeyen bir cin türü olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de insanların çok nadir gittiği uzak dağlık alanlarda yaşarlar. Toprakta ki mineraller ve yosunlarla beslenirler. Kapıp kaçmak üzerine uzmandırlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler. Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yanlız yapmazlar. Teke tek kavramı yoktur onlarda. Topluca saldırırlar. Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar. Musabarlar böyle bir türdür.
BEHNİLEM
Behnilen cinler aleminde bir kral olmasada üst düzey bir cindir. O alemdeki cinler içinde toprakta yaşayan tek cindir. 4 ana element içinde en katı olan elementi kullanan bir cindir. Bir çok definenin yerini bilir. Ama asla sahiplenmez. İnsanlara musallat olmaz. Aksine dost bir cindir. İnsanların içinde gezer ama asla muhatap olmaz. İnsanları sevebilen bir cindir. Asli görevleri içinde buhari adındaki şifacı cine yardımcı olmakta vardır. Doğadaki bitkileri tespit eder ve ilgili yere iletir. Bu cin mümin bir cindir ve herkesin arkadaş olmak isteyeceği bir cindir.
KASVERATİN
Kasveratin arap yarım adasının 4 büyük cin krallarından biridir. Kendine has bir ordusu ve sağ kolu diyebileceğimiz 3 yardımcısı vardır. Davetlere icabet eden bir kral olmasına rağmen ilk giden 1. Yardımcısı olur. Teykelin yanında olabilecek bir dostluğa sahiptir. Kendine has bir tacı vardır ve tahtı belkıs tahtına benzer. Gündüzleri kendi ve ordusu asla görünmez. Geceleri ise ordusu bir kale gibi düzen sağlar. Kasveratin iyi bir kral ve görünüş olarak sakin bir duruşa sahiptir. Ve 4 büyük kral içinde 3. sırada yer alır.
EL- MARİD
Cinn gibi güçlüdür, bunun diğer isimi "Peri"diye bilinir.
Genelde şeytân ile bir anlaşmaları olur ve Şeytân'a çalışırlar.
İnsanlarda bir takım rahatsızlıklara ve hastalıklara sebep olurlar (Sara, Epilepsi vb. gibi)
EL- AFARİT
İfrit diye de bilinir, genel olarak hayalet diye bilinen varlıklardandır.
Güçlü ve tehlikeli cinlerdendir.
EL- AMMAR
Bu tür cinler genelde evlerde yaşarlar. Bu tür cinnler, bir ev de hemen hemen evde yaşayan ailenin evde ki içki ile birlikte yenen yemekler de ve Allâh'ın adının anılmadığı yemeklerde
ailenin yemeklerine katılır, nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler

Cinler nelerden hiç hoşlanmazlar

Cinler nelerden hiç hoşlanmazlar:
Kâfir cinler Yâsin'i, ezanı ve tekbiri hiç sevmezler. Bunu duydukları anda zangır zangır titrerler. Namaz anını hiç sevmezler, secde anında çok azap çekerler, çırpınırlar. Kur'ân okunan evleri hiç sevmezler. Çünkü o zaman Rahmâniler gelir. Rahmânilerin olduğu yerde zülmanîler barınamazlar. Allah sohbetine hiç dayanamaz ve hemen oradan kaçarlar.
En çok neden korkarlar:
Kâfir cinler ihlâslı bir müslümandan korktukları kadar hiçbir şeyden korkmazlar. Allah'ın evliyalarını hiç sevmezler, onlardan çok korkarlar.
Cinleri en kahreden şey nedir: “ Allah seni kahretsin” kelimesini hiç sevmezler. Aslında zaten Allah'ın rahmetini kaybetmişlerdir. Ama bunu Adem (A.S)'ın. zürriyetinden duymak, çok ağırlarına gider ve bu onları kahreder.
Cinlerden korunma yolu nelerdir:
En önemlisi koruma kalkanının altına girmektir. Allah'ın başlarının üzerine emrinden bir ruh yerleştirdiklerinin içine hiçbir cin girip onu sahiplenemez. Her zaman abdestli dolaşmak lâzımdır. Her zaman “Besmele” çekmeyi alışkanlık haline getirmemiz lâzımdır.
Her insanın bir cini var mıdır:
Evet, her insanın içinde bir cin vardır. Şeytan, zülmâni, iblis, cin dediğimiz 4 ismi olan şey herkesde vardır. Sahâbe Peygamber Efendimiz'e: “Ya Resulullah sende de var mıdır?”diye sorduğunda,“Vallâhi vardır; ama o bana teslim oldu.” buyurmuştur. Bir zülmanî, bir Rahmâni herkesde vardır. Kişi ne zaman Allah'ın hoşuna gidecek bir iş yapsa, namaz kılsa, hemen devreye girer, caydırmaya çalışır.
Hem içeride kalp ve beyin, hem de dışarıda bedeni kuşatmaya çalışan zülmanîler vardır. Onlara karşı da görev yapan Rahmâniler vardır. Kâinat onlarla doludur. Boş hiçbir yer yoktur, özellikle güneş battıktan sonra şeytanlar, kâfir cinler cirit atarlar. Biz havasçılar, “Çocuklarınızı akşam namazından sonra kesinlikle sokağa çıkarmayın” deriz, ta ki seher vaktine kadar.
Sübyânlık nedir:
Eğer anne cinli ise doğumda annenin cini çocuğa geçebilir. Çocuk doğduğunda bedeni cinli olarak doğar.
Kâfir cinler kimlere yaklaşırlar:
İhlâslı olmayanlara, başlarının üzerinde bir koruyucusu bulunmayanlara, üzüntülü olanlara, kendini koyuveren, çok şiddetli üzüntüsü olanlara, şiddetli kaygıları olanlara, hayattan bütün ümidini kesmiş yaşamak istemeyenlere, yalnız yaşayanlara şak diye yapışırlar. İnsanlık âlemini öyle güzel izlerler ki, o açığı buldukları zaman hemen insan bedenine girerler. Buna havas ilminde “harici girme” denir.
7/A'RAF-154: Ve lemmâ sekete an mûsel gadabu ehazel elvâh(elvâha), ve fî nushatihâ huden ve rahmetun lillezîne hum li rabbihim yerhebûn(yerhebûne).
Ve Musa (A.S)'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun (levhaların bir) nüshasında hidayet (Hakk'a hidayet, Allah'a ulaşma) vardır. Ve o, Rab'lerinden korkan kimseler için bir rahmettir.

CİNLERİN MUSALLAT OLMA NEDENLERİ

CİNLERİN MUSALLAT OLMA NEDENLERİ-------
Cinler erkek ile dişi arasındaki güçlü bağı yıkmak, karı ile kocanın arasını açmak için çalışıyorlardı. Öz kardeşliğe, akrabalığa, komşuluğa, arkadaşlığa zarar veriyordu. İnsanlar, bir babanın Adem’in, Nuh’un çocuklarıdır ve hepsi kardeştir. Cinler insan türüne zarar vermek için elinden geleni yaptı. Cinlerin insana musallatında illaki bir neden aramaya gerek yoktur. Onlar insan türüne düşmandır. Her zaman kendilerine neden bulurlar.
Cinlerle irtibat kurmada uydurma zikir ve dualarla yada belli anlaşılmaz kelimeleri belli sayılarda karanlık bir yere oturarak söylemeler şeytani cinlere teslim olma tavırlarıdır. Batıl, uygunsuz, saygısız her tavırın temeli cinlerdendir.
İşte felan adam tarikata girdi kafayı bozdu lafını bolca duyarız sebebi ise gerçekleri bilmeden zanlara kapılmaktır. Dinin temelini öğrenmeden dini birtakım anlamsız sanmalarla yozlaşan ve gerçeklikten uzaklaşan insanların cinlerin etkisi altına girmesidir.
Cinler serseri insanlar gibi zulmetmek ve eğlenmek içinde rahatsız ederler. İnsanlara zulüm etmeyi , zarar vermeyi onunla eğlenmeyi severler. Çevrenizdekilerle gerginlik yaşar, kavgalar çıkartır. Cinler bilgisiz ve dini açıdan zayıf insanların boşluğunu buldukları anda aldatırlar.
İnsanlar, cinleri görmediklerinden farkına varmadan onlara zarar verirler mesela onları çiğner onlara taş atar üzerine idrar yapar kaynar su döker, soba közü döker yani bilmeden onlara zarar verir. Cinler kin sahibidirler, böyle bir durumda insana bulaşırlar ve zarar verirler. Cinler ailelerinden birine zarar verildiğinde yakınları kontrolsüz olurlar. Yakınlarının direkt kaybedilmesi saldırılarını meşru kılsa da aslında haklı olmadıklarını kendileri de bilmektedir.
Aşırı stres, bunalım, depresyon, korku, sevinç anında saldırıya geçerler ve beyin kontrolden çıkar. Bize ebedi düşman olan şeytani cinler o an bizi yoldan çıkarmaya çalışırlar.

CİNLERLE BERABERLİKTEKİ (MUSALLAT SÜRECİNDEKİ) SORUNLAR

CİNLERLE BERABERLİKTEKİ (MUSALLAT SÜRECİNDEKİ) SORUNLAR------
İnsanlarla beraberliğimizde nasıl ki zaman zaman nahoş durumlar oluyor kavga yapıyor veya sert cıkışlar yapıyorsak cinlerde olan beraberlikte daha çok nahoşluklar oluyorki cinler sık fikir değiştiren ve de bulundukları ortamdan yetinmeyen daha fazlasını isteyen ve değişken varlık olmaları birde şekil değiştirme ve çabuk hareket etme yetenekleri istekten isteğe geçme çabuk usanma huyları hastayla ilişkiyi dahada zor duruma sokar. Öyle olur ki kişiyi oyuncak gibi gücünü gösterme maksadıyla iyice çıkmaza sokar. Eğer ki bir hastanın yakınları tedavi ettirmek için çalışmaya başlarsa işte ozaman şiddetin en çekilmezini uygulamaktan geri kalmazlar.
İki tabii yapısı farklı kişiliğin evliliğinden sonra açığa çıkan huyların zıtlığından olan aile kavgasının yuvaya hakim olması gibi kısa bir zaman sonra kavgalar başlar hakimiyetin de cinde olması ise kişi için dezavantajdır. Cin içinse kendisine göre başarıdan başarıya gitmektir. Elde etmek için en değerli varlık gibi gören artık onu kokuşmuş basit elinde harcamaya her an hazırdır. Oyuncak gibi görmeye başlamıştır. Nefret artmış her türlü maskaralıkları yaptırmak, acıların ise envayi çeşidini ona tattırmak istediği zamanda onunla eğlenmeye hazırlanmaktadır. Ama bunu oyuncağı olmuş insandan gizlemeye devam eder. Bazen kavga eder bazen mutlu bir tablo çizmeye çalışır. Kişi üzerinde en büyük şahşiyet bozukluğunu temin eder, kişilik bozukluğu hakim olan kişi ise yavaş yavaş cinlerden soğumaya ama çaresizlikten boyun eğmeye devam eder, sevgi ve korku hakimdir yine insanlara anlatamaz. Artık korunmasız ve kendini çaresiz hissetmeye başlar tamamen cinlerin kontrolüne girmiştir.
Onların isteği dışına çıkamaz.
Cinler artık onu dövüyor tecavüz ediyor ama o en küçük bir savunma korunma yapamamaktadır. İnsanlar tarafından korunmak ister bunu hisseden cinler işkenceyi insanların yanındada artırırlar iş artık açığa çıkmıştır kişi kurtulamamanın düşüncesiyle çıkmazdadır. İyi olmayacağını kabullenerek intiharı düşünür kendinde ne ahlak ne namus kavramının kalmadıgını düşünerek kişi artık hayatın hiç anlamı olmadığını düşünerek etrafındaki dostlarının yanında küçülür. Kafasını karıştırmak için cinler ölmesi gerektiğini ve intihar etmesini acı çekmeyeceğini söylerler teşebbüste ise engelleneceği ortamı seçtirirler. Yani birilerinin görmesini ve kurtarmasını sağlarlar. Ölmesinede izin vermeyerek bunalımdan bunalıma sokarlar. Rezilliğin her şekildeki çeşitlerini yaptırırlar. Yemeden de kesilen kişi ruhen ve bedenende tamamen çökmüştür, artık onu tıbbi rahatsızlıklara da sürüklemeye başlamıştır. En başta karaciğerle ilgili rahatsızlıklar görülmeye başlar adım adım ölüme yaklaşmaktadır ama kişinin umrunda bile değildir. İşkencelerin artması ve tıbbi rahatsızlığın zaman zaman şiddetlenmesi hastanın artık cinlerden nefret etmesine sebep olmuştur fakat hiçbir şekilde kurtulabileceğini düşünmemektedir.
Olayı kavrayan yakınları gerek doktora götürürler gerekse bilinçsiz cinci hoca denen Allaha şirk koşan şarlatan pisliklerden medet beklerler onlara gittiklerinde ise yeni yeni cinler devreye girerler bu defa hastayla onlar oynamaya başlar. Bu da ateşe benzin dökmek gibi olayı dahada arttırmış olur. Cin sayısı artarak dahada çıkmaza girer.
Hasta zıtlaşırsa bedenine girmeye başlar çünkü o zaman daha rahat ederler ve ettirirler cinler istediklerini yaptırmak istediğinde hasta ne pahasına olursa olsun bazen yapmak istemez, o zaman beyin durumlarını bozarak hastayı etkisiz ve vücut kontrolünü yapamaz hale dönüştürerek insanları yanıltır epilepsiye benzer bir şekilde bayıltırlar, bayılan hasta artık vücudu sahipsiz gibidir işte sahipsiz olan vücuda da sahip çıkıp hastayı bir yerden diğer yere götürmek evden uzaklaştırmak için bedenine girerler beyine ulaştıkları zamansa bedene hakim olarak bil fiil vücudu harekete geçirerek istediği hareketi yaptığı gibi istediği yere de götürebilirler insanları hastanın kendi konuşuyormuş gibi yanıltarak cin direk bizimle konuşabilir veya yüksek bir yerden düşürerek öldürdüğü gibi çok şaşırtıcı şekilde hastayı iyi olmuş gibi de gösterebilir. Gayrı meşru şekilde suçlar işletebilir. İnsanların gözünde hakir görülecek her suçu işletebilir. Tedavi edene veya yakınlarına iftira atarak insanları birbirine düşürmektende öte param parça ederek yeni yeni tuzaklar elde etmeye çalışır. Bedeninde cinin olduğu anlaşılınca hastaya değişik değişik işkenceler yapar..
Uzun süren cin hastalarında tıbbi sorun da arkadan geliyor, hastanın tıbbi sorunu da giderilince ALLAH’ın da izniyle iyileşiyor. Tabiki Cenabı Allah’ın bize verdiği silah olan Ayeti kerimelerle başarılıyor. Ne muskayla ne tütsüyle ne de cincilerin cinleriyle başarılamıyor. Direkt Allah tan isteyerek onun istediklerini yaparak kesin sonuca varırız.. ama bu durumun dışında tedaviye kalkışıldığında bazen başarır gibi olurlar oda cinci hocayı yüceltmek için cinler hastayı biraz rahat bırakırlar, tekrar hastalandığında "hoca dedikleri kişi" dediklerimi yapmadınız diye yeniden hastalanan kişiyi suçlar oysaki alakası yoktur.
Hasta cincilerin aslında tedavi edemeyeceğini bilir gitmek istemez ama denize düşen yılana sarılır misali yakınları ısrarla cinciye bilinçsizce götürürler her gidişte iyi olmak yerine dahada cinlerin sayıları artarak taşkınlıkları çoğalır.
Gittikleri her cinci cinlerden yardım ister daha evvelde demiştik ki cinler insanlara kötü şeyler şirk gibi namussuzluk gibi pislikle ayet yazmak gibi şeyleri yapmayınca yardım etmezler yani bişey almadan vermezler zaten yine yardım ediyor gibi görünüp yolda bırakırlar. Dolayısıyla cinci isteklerini yerine getirince yapıyormuş gibi hastanın yanına giderek daha evvelki kötülük yapanlarla barışarak onlarla alay ve küfürlerine devam ederler yani kurtuluş cin ve cincilerle imkansızdır. Düşman dahada artarak coğalmış olur. Hasta ise çıkmaza girer cinlerde tedavi ediyormuş gibi görünerek sunni iyileşmelerle avuturlar cinci ise hasta sahiplerinden yüklü yüklü paralar alarak ruhen bozuk olan hastanın yakınlarını da ekonomik bozukluğa sokarlar. Cinlerse oyunlarına devam edebilmeleri için eskiden oynanan kurtarıcı rolü gibi roller sergileyerek vakti uzatma peşindedirler tedaviyi yanlış yerde aradığımız sürece bu böyle devam eder gider, ama Cenabı Allah’ın dilediği şekilde tedavi olmaya başlandığında ise Allah’ın izniyle en küçük rahatsızlığı kalmaz ve başarılı bir şekilde de tedavi olmuş olur.

CİNLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

CİNLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER------
• Cinler düşünsel bir güçtür. Hareketleri ortaya çıkartan geri plandaki gizli niyettir. Düşünsel faaliyet sonucunda eyleme geçirten itici güçtür. Neler yaptığınıza bakarak cinlerin amacı tespit edilebilir. Cinlerin amacı genelde insan için kötü sondur. Bu nedenle kötü niyetlerin, olumsuz düşüncelerin ardında şeytani cinler vardır.
• Cinler karanlığı severler. Güneş ışığından ve ışıktan hoşlanmazlar. Geceleri ortaya çıkarlar ve karanlık onların yaşam alanlarıdır. Nasıl ki insanlar gündüzleri yaşar geceleri uyursa cinler de geceleri yaşar gündüzleri kaybolurlar. Ama biz insanlar nasıl aksamlara ve gecelere isteyerek veya istemeyerek sarkabiliyorsak cinler de gündüze sarkmaktadırlar.
• Cinler güneşin doğmasıyla bulundukları yerleri terk ederler. Şehre sabah ezanıyla melekler girer. Cinler son aydınlanma çizgisi olan geceyi takip ederler. Karanlıkla beraber karanlığın içinde onlar da çekilirler. Güneş ışığıyla melekler yeryüzüne gelirler. Aynı şekilde Akşam olurken güneş batarken cinler karanlık çizgisiyle şehirlere girmektedirler. Melekler de ardından gelen karanlığa bakarak şehri terkederler. Cinlerden bir kısmı gündüzlerde iş görürler. Meleklerden az bir kısmı da gecelerde iş görürler.
• Cinlerinde zorbaları, taşkınlık yapanları ve haddi aşanları vardır. Bunlar insana direkt zarar vermek isterler. Bunu yapmak istediklerinde çok korkarak yaparlar. Genelde kötü amaçlarında başarılı olamazlar.
• Parmakları çıtlatma, tırnak yeme, sallanma, yerinde duramama cinlerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Bir düşünsel faaliyette yoğunlaştığının belirtisidir. (Bir hedefe yönelik vesvesenin arttığı anlardır.)
• Bir de definecilerin karşılaştığı cinler vardır. Bunlar define karşılığında insanların imanlarını çalmak ister. Dünya cinlerindir. En azından cinler böyle düşünmektedirler.Yani cinler varlık alemi olan dünya hayatına sahiplenmişlerdir. Bu nedenle insanlara düşmanlıkları vardır. Dünyaya sahip olmak yani zengin olmak için cinlere boyun eğmek ve dünya karşılığında imanlarınızı almak istemektedirler. Bu nedenle inançlı insanın kazanç elde etmesini engellemek için korkutmaktadırlar. Kurban kesmeden, kan akıtmadan, birtakım tütsü ve batıl tüm eylemleri gerçekleştirmeden de defineye sahip olabilirsiniz. Kazanç karşılığında Allah’a şükretmeyen Allah’ın adını anmayan o kazançtan bereket göremez. Defineye imanınızı sarsacak ve cinlerin hoşlarına gidecek yöntemlerle sahip olursanız o kazanç sizin için bir eziyete dönüşür.
• Cinler üstün varlıklar değillerdir. Hiçbir şekilde onlara boyun eğmenize gerek yoktur. Onlardan korkmayınız. Tek amaçları sizi korkutmaktır. Onlarla düşünsel mücadele edenler mutlaka başarıya ulaşacaklardır. Onları farketmek ve kötü düşünceleri, korkutmaları etkisiz hale getirecek düşünceler geliştirmek onların etkinliğini azaltacaktır.
• Siz ne kadar Allah’a güvenirseniz cinler sizden o kadar korkar. Cin saldırısı ve korkutması doğal yaşama aykırı ve kural dışıdır. Makul hiçbir gerekçesi olamaz. Bu nedenle Allah saldırıya maruz kalan insanı kesinlikle görür ve korumak ister. Talebin insandan gelmesini bekler. Korunma ve sığınma amaçlı dualar kesinlikle kabul gören ve yardıma yetişilen dualardır. Cinler konusunda rahat olun, hiç korkmayın gerçekten onlar korkulacak varlıklar değillerdir. Zaten onların en tehlikelileri düşünsel olarak hep içlerimizdedir. Aslında bu direkt saldırı yapanları en çaresiz olanlarıdır.
• Cinlerin en etkili oldukları saat gece yarısı 03.00 dür. Büyüler ve kötü işler bu saatlerde yapılır. Akşam ezanı ve yatsı vakti cinlerin sabah vakti gibidir. Güne yeni başladıkları, işe koyuldukları saatlerdir. insanlara kötülük için çalışmaya başladıkları vakitlerdir.
• Cinlerden maddi olarak korunabilecek iki şey su ile temizlenmek ve duadır. Bunlar haricindeki tüm korunma yolları batıl ve şeytanidir. Bir uzvu su ile yıkamak olumlu bir enerji üretmektedir. Cinlerin yıkanmış bir uzuvdan içeri girmesi çok zordur. Abdest ve gusül bunlara örnektir.
• Her binanın bir dış cephesi olduğu gibi insanın dış cephesi de derisidir. İnsan kesinlikle çıplak dolaşmamalıdır. Cinsel ilişkiye dahi bir örtü altında girmelidir.Cinler deri gözeneklerinden içeri girmektedir. Çıplak bir beden cinlerin kolayca bedene girmesini sağlar. Giyinmek onların yaklaşmasına engel çıkarmaktadır. İslam inancında Allah ile konuşmadan önce (namaz kılmadan önce) görünen yerler yıkanır. Eller, ayaklar, kollar ve baş yıkanır. Yani abdest alınır. Nedeni ise İnsan Allah’a yöneldiğinde yani namaza durduğunda cinler bunu engellemek ister. Bedene girmek için görünen yerlere yaklaşır. Genellikle eller ayaklar ve baştan vücuda girmeye çalışır. Cinler düşünceleri bozmakta ve farklı yönlendirmektedir. Böylece inanan insanın namazını engelleyemeye çalışır. Namazda bozuk düşünceler, yanlış fikirler üretir. Konuşma esnasında mantıksal bütünlükten çıkartır. Kontrolünüz dışında düşüncelerinizin çok farklı yerlere gittiğinizi görürsünüz. Allah ile konuştuğunuzu bile unutur o’na yönelik konuşamazsınız. Bu tür şeytani cinlerin etkisinden korunmak amaçlı abdest alınmaktadır. Gerçekte su ile deriyi yıkamak bir güvenlik duvarı oluşturmaktadır. Bütün bunların bilimsel gerçeklikleri de vardır.
• Bütün bedeni su ile yıkamak yıkama anına kadar bedende etkili olmuş cinlerin su ile atılmasını sağlar. O insanda olumsuz düşünceler üreten gölge güç yıkanarak bedenden arındırılmış olur. İnsanı sahiplenmiş olan bu manevi ve enerji beden su ile bir elbise gibi çıkarılmış olur. Duş almak cinlerin insan kalıbından akarak atılımını sağlar. Cinler enerji beden olarak deriyi kaplamakta ve insan şeklini almaktadır. İnsanları etkileyen bu kötü enerjiyi su resmen süpürmektedir. Yıkanmış bir bedenin yüzey gerilimi değişir. İnsana müthiş bir dinçlik gelir ve yapıcı bir enerji görevi devralır. Yıkanma sonrasında ortaya çıkan manevi enerji, meleki bir kuvvet taşımaktadır. Cinlerin etkinliğini dua, su ve toprak engellemektedir.
• Şeytani cinlerin en sevmediği şey insanın Allah’tan istemesidir. İnsan Allah’a dua etmeye başladığında şeytani cinler çıldırır ve kulaklarını tıkar. Cinler insanı yönetmek ve kullanmak ister. İnsan Allah’tan istemediğinde cinlerin yönetiminde olmaktadır. Allah’tan istenildiğinde cinler kaçacak veya rahatsız olacaklardır.
• Cinlerin hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları mekanlar vardır. Güneş ile gölgenin kesiştiği yerler, kapı eşikleri gibi hafif rüzgarlı alanlar, ağaç dipleri ve kökleri gibi serin rutubetli yerler cinlerin dinlendikleri alanlardır.
• Şeytani Cinler, Allah’a ve cinlere inancı yıkmaya çalıştılar. Cinler daima kendilerini gizlerler. Sadece büyücülerde ve cincilerde onların varlıkları açıkça anlaşılır. Aslında cinlerin varlığı Allah’ın varlığını doğrulamaktadır. İnternette pek çok cin seansları, cin çıkarma, cin kovma görüntüleri vardır. Bütün görüntüler detaylıca incelendiğinde cinlerin neler yapabildiği açıkça anlaşılmaktadır.
• İşlerini cincilerle yapanlar ve dünyasını büyülerle şekillendirenler cehennem ahalisidir. Cincilere ve büyücülere gidenler mutlaka Allah’ın azabından nasibini alacaktır.
• Cinler, insanın en yakınları için dahi çirkinliği fısıldar.
• Her şeyi iki göze benzetmek, çevrenizdeki ve baktığınız yerlerdeki şekilleri insan ve hayvan şekillerine benzetmek, gözlerinizi kapattığınızda birtakım şekiller görüyormuş hissi, çevrenizden karartıların geçtiği hissi tüm bunlar cinlerin etkisinde olduğunuza işarettir. Korkmayınız bunlar hemen hemen her insanda olmaktadır. Bunlar doğaldır çünkü biz cinlerle beraber yaşarız.

CİNLERE HÜKMETMEK MÜMKÜNMÜDÜR?

CİNLERE HÜKMETMEK MÜMKÜNMÜDÜR?------
Cinlerden insanlara asla dost olmaz. Cinler emir altına alınamaz. Her istenilen onlara yaptırılamaz.Cinlere bulaşan bir kişi tamamen cinlerin etkisi altında kalır. Düşünceleri de yönetimi de iradeleri de kullanılır. Cinler insanı kullanırlar, dilediklerini yaptırırlar. İnsanların yapısı gereği araç insan, şoför cinlerdir. Süleyman Peygamberin cinleri etkisi altına alması Süleyman Aleyhisselamın kendinden değildir. Süleyman Aleyhisselamın Allah’a sadık olması nedeniyle kurduğu düzendendir. Cinlerin boyun eğişi tamamen Allahtan kaynaklıdır. Allah’ın dilemesiyle cinlerden kurtulunur. Zaten besmele ‘şeytanların şerrinden sana sığınırım.’ kelimesinin sırrı buradandır.
İnsan cinlere asla hükmedemez Allah’a sığınıldığında Allah insanı korur ve cinler insana bir şey yapamaz. Cinler insana bir şey yapamadı mı ona boyun eğmeye başlar. Yani herşeyi Allah yapar. Allah’a sürekli sadık olmak, günahlardan geri durmak ve şeytanlarla mücadele etmek cinlere hükmetmenin tek yoludur. Yoksa onlarla irtibat kurmak, arkadaş olmaya çalışmak isteklerini yapmak tam tersi onlar tarafından kullanılmaya ve kötü sona işarettir. Bu nedenle medyumlar ve cinciler acınacak haldedirler.
Hz.Süleymanın yeryüzüne kurduğu düzen iyilik üzerindedir. Böyle bir düzenin insanlığa hakim olması cinler insanların egemenliği altında olmasına işaretti. Süleyman döneminde cinlerin yönetilmesi bunlardandır. İnanan cinler Süleymana tabi oldular. Çünkü Süleyman doğrucu, adil, barışçı ve adaletliydi. Yeryüzünde adil bir düzen kurdu. Bir kısım şeytanlar kötü düzenden beslendiklerinden güçsüz kaldılar ve Süleymanın düzeni altında azgınlık edemeyerek ona boyun eğdiler. Zaten kuranda Süleymanla ilgili; o başarılarında küfretmedi yani cinlerden yardım almadı denilmektedir.

CİNLERİN AİLE HAYATI VAR MIDIR?

CİNLERİN AİLE HAYATI VAR MIDIR?
Bizim bahsetmiş olduğumuz insanlarla iç içe yaşayan cinler aleminde evlilikler, aile hayatı ve sosyal faaliyetler vardır. Onlar da biz insanlar gibi yerler, içerler, evlenirler, çoğalırlar ve topluluk halinde yaşarlar.
Her nefis ölümü tadacağı gibi cinler de ölürler. Bu ilahi ve şaşmaz bir yasadır.
İNSANLAR CİNLERLE EVLENEBİLİR Mİ?
Benim 18 yıllık ilmi yaşantımda tanıdığım birçok insan cinlerle evli oldukları ve bu evlilikten çocukları olduğunu iddia ettiler. Bazı alimler bu evliliğin mümkün olduğunu söylerler, fakat caiz olmayan evliliktir derler. Ancak yaradılış farklılıkları nedeniyle bu tür evliliğin insanlar için uygun olmadığı da gerçektir.
Bana yıllar önce Bursa'dan iki kardeş geldi, cinler tarafından tacize uğradıklarını ve bir tanesinin eşinden ayrılıp kendisiyle evlenmesi gerektiğini söylüyormuş. Kadın bayağı sıkıntıya girmiş, iki yıl doktor doktor gezmişler. Cinlerle evlilik olayını yaşayan yüzlerce insanla karşılaştım, ama bu evlilik nasıl oluyor, bunu bilemiyorum. Yukarıda söylediğim gibi İslam'a göre bu evliliklerin caiz olmadığını biliyorum. Cinlerle evlilik yapan ya da evli olduklarını iddia eden bir sürü insan var, bunların çoğu aklı başında insanlar!
Yalnız şu kadarını söyleyeyim, hakikaten onların dişileri çok güzel oluyor. İslam'a aykırı olmasaydı ben bile düşünebilirdim bu tür bir evliliği. Çünkü onlardaki güzelliği şu yeryüzünde görmek mümkün değildir. Sakın böyle söylediğime bakıp da cin kızıyla ilişki kurma yolları aramayın. Cin padişahının kızıyla düşüp kalkmaktansa, vasat bir dünya kadınıyla meşru bir ilişki çok daha hayırlıdır.
İNSANA ZARAR VEREBİLİRLER Mİ?
İman etmeyen cinler insanlarla iç içe yaşadıklarından, birçok kimsenin ne durumunda olduklarını bilirler. Bu yüzden cinler kendi aralarında insanlarla ilgili konuşmalar yaparlar.
İnsanların manevi olarak hassaslaştığı, sıkıntılı olduğu dönemlerde, ekseriyetle kalplerine ve beyinlerine hükmederek bilhassa vesvese yoluyla sıkıntı verirler, yanlış yollara sevk etmek için yönlendirirler. İnsanların, imkanlarından uzak tutabilmek için ne geliyorsa yaparlar. Kimi insana vesveseyle, kimisine de görünmek suretiyle kendilerini hissettirirler.
Genel olarak yılan, akrep, kedi, köpek ve deve halinde görünürler. Cinler değişik şekil suretlere girebildiklerinden dolayı kimi zamanda herhangi bir insan suretiyle gözükebilirler. Cinlerin de neşelisi neşesizi var. Benim irtibatta olduğum cinler Müslüman cinlerdir. Umumiyetle mazbut, kendi hallerinde, zararsız bir şekilde hayat sürerler.
Müslüman cinlerin anlattıklarımın dışında bir hayatları yok. Sürekli yanlarında değilim. Davet ettiğim zaman gözümün önüne televizyon ekranı gibi geliyor. Bana da öyle her şeyi anlatmazlar.
Şeytani cinler insanlara musallat oldukları dönemlerde çoğu zaman geçmişi hatırlatırlar. Cinlerin musallat olması ise bu şekilde başlar.
Cinler genellikle rahatsız ettiği kişinin gözlerine birtakım hayali görüntüler verirler. Öte yandan şeytani cinler insanın herhangi bir uzvuna yerleşebilir, rahatsız edebilir, insanları dövebilirler. Şeytani cinler eşleri ayırabilirler.
Hasta olan kimsenin bir yerden şifa bulacağını anlattıklarından, o yere gitmesini engel olmaya çalışırlar. Şeytani cinlerin amacı, insanı safsatalara gark etmektir. Ölçüyü kaçırmaları için ne gerekiyorsa yaparlar.
Yani bir bakıma şeytani cinlerin gıdası, insanların akılca ve ruhça zayıf düşerek, kendi emirleri altına girmeleridir.
Zalim insanlarda olduğu gibi şeytani cinlerde de tahakküm hırsı, hükmetme ihtirası, insanlara egemen olma hastalığı mevcuttur.
CİN ÇIKARMA VAR MIDIR?
İnsanın içine giriyorsa, çıkar da. Ancak cinler her zaman kendi istekleriyle insanın içinden çıkamayabilirler. O zaman cinin çıkması için yapılması gereken şeyler vardır.
Cinlerin çıkarılması için de tecrübe, ilim gerekir.
Cin çıkarma Hıristiyanlıkta da Yahudilikte de var.
HİTLER BİR GÖVDEYDİ
Ben aslında Hitler gibi paranoyak liderlerin de cinlerin tasallutu altında girdiklerini düşünürüm. Zaten Hitler gerçekle ilgili olmayan birtakım fikirleri kafasından uydurduğu ancak, buna kendisinin de inanmadığı en yakın çevresindekiler da ifade etmişlerdir.
Onun kitleleri büyülediği anlarda bir bakın. Hitler en şaşaalı mitinglerini havanın kararmaya yüz tuttuğu saatlere denk getirmiştir. Dikkat edin bu saatler cinlerin de sahneye çıktığı saatlerdir. On binlerce insan, Hitler'in ağzından köpükler çıkararak yaptığı konuşmalar karşısında adeta büyülenmişlerdir. Hitlerin kullandığı simgeler de esrarengizlik içermektedir. Kanımca Hitler, cinlerin insanları birbirine düşürmek için kullandığı bir gövdeydi. Amaçlarına da ulaşmışlardı. Milyonlarca insan ölmüş, ardından da dünya bir şeytani düzene mahküm edilmiştir. Bundan iyi örnek olur mu? Hatırlatmakta fayda var. Cinler ikiye ayrılır. Bunların iman edeni de, iman etmeyeni de vardır. İyiyi kötüyü ayırma kabiliyetleri olduğu için sakaleyn denir.

Pisisik Yetenekler ve Otomatik Okuma

Pisisik Yetenekler ve Otomatik Okuma                                                                                                       Şuurumuzu şimdiki farkındalığımızın ötelerine genişletme gücü hepimizin içinde saklı olarak vardır. ‘Pisisik Okuma’nın en kısa tanımı da şuurumuzu şimdiki farkındalığımızın ötelerine genişletme gücü demektir. Bu yönümüze ya da bu yeteneğimize aslında “Psişik Yetenek” denir. Aslında herkesin psişik yeteneği vardır, fakat çok az sayıda insan bu yeteneklerini nasıl kullanacağını ya da nasıl kontrol edebileceğini bilir.
Pek çok insan gibi görme, işitme, tatma, koklama, dokunma gibi bilinen beş duyunun ötesindeki algılama, görme, duyma, sezme yeteneği gibi yetenekleri olan insanlarda vardır ve onlara yapılan tanım rahatlıkla “Psişik Okuma” yapan insanlar tanımı olabilir. Bazılarında çok küçük yaşlardan itibaren ortaya çıkarlar baziarında ise zaman içinde tek tek ya da hepsi bir arada belirmeye başlayabilirler. Yağmura hazırlıksız yakalananlar gibi el çantanızda minik bir şemsiyeniz ya da yağmurluğunuz yoksa bir anda sırılsıklam olabilir ve karşılaştığınız şeyden ilk anda hiç hoşlanmayabilirsiniz. Ama bu yetenekler yağmurun yağması ya da güneşin doğması gibi doğal olaylardır.
Pisisik yeteneklerinizi eğitmek ve geliştirmek istiyorsanız öncelikle daha önce yapamadığınız için belli bir şeyi yapamayacağınızı söylemekten kaçınmalısınız. Eğer bir şeyi denememişsek ve o şey olmamışsa, bu o işi yapamayacağımız anlamına gelmez; sadece biraz daha çalışmaya gerek olduğu anlamına gelir. Kazanmak istediğimiz beceride ustalık kazanmış birini gözlemlemek, fevkalade bir öğrenme yoludur. İç benliğin doğasında olan taklit etme becerisi, becerileri geliştirmede kullanılabilir. Diğer iki yol ise öğrenme yani o konu hakkında okuma ve bilgilenme ve denemeden geçer.
Hepimiz Psişik Yeteneğe Sahibiz ..
1- Telekinezi: Cisimlerin düşünce gücü ile hareket ettirilmesi.
Bununla neler yapabilirsiniz?
Kapıları kilitleyebilir kilitleri ellemeden açabilir, pencereleri açıp kapatabilir, camı eritebilir, ağır-hafif cisimleri oynatabilir...
2- Biyokinezi: İnsanın psişik yöntemlerle kendi vücudunu evirmesi DNA'ları üzerinde değişiklik yapması.(Bunu yapabilmek için insan beyninin biraz daha fazlasını kullanması gerekiyor. Bu yetenekle ilgili kanıtlar geçmişten günümüze kadar kendini göstermektedir)
Bununla neler yapabilirsiniz?
Göz renginizi değiştirebilir, yüksek süratle koşabilir, reflekslerinizi hızlandırabilir, eski hücreleri yenileyebilir, kaslarınızı geliştirebilir, vücudunuzdaki kalıcı hasarlardan kurtulabilirsiniz...
3- Sonokinezi: Beyin gücüyle ses dalgaları oluşturma-kontrol etme
Bununla neler yapabilirsiniz?
Ses dalgaları psi ball içine ses topları ve sesin etkileri: camların çatlaması, kulak zarlarının tahrişi gibi.
4- Nekrokinezi: Canlı varlıkları öldürme. Ölü varlıkları hareketlendirme.
(antik mısır, antik yunan zamanlarında bunun kanıtları yazılı şekilde kitabelerde geçmektedir.)
Bununla neler yapabilirsiniz?
Öncelikle öldüreceğiniz canlı hakkında anatomik bilgiye sahip olmanız lazım. Ondan sonra kurbağa, insan vb. canlıları öldürebilirsiniz ve ölüleri de hareketlendirebilirsiniz.
5- Pyrokinezi: Beyin gücüyle ateşe hükmetme
(Bu teknik günümüzde de işlem görmektedir)
Bununla neler yapabilirsiniz?
Küçük-büyük ateşleri kontrol edebilirsiniz, yakıp söndürebilirsiniz.
6- Hidrokinezi: Beyin gücüyle sıvı haldeki maddelere hükmetme.
Bununla neler yapabilirsiniz?
Sıvı maddeler; dalgalar oluşturabilir, akımlar ve hatta girdaplar oluşturabilirsiniz ve dolaylı olarak bunların etkilerine de neden olursunuz.
7- Termokinezi: Bir cismi-maddeyi ısıtabilirsiniz.
Bununla neler yapabilirsiniz?
Maddelerde hal değişimlerine yol açabilirsiniz. Havayı ısıtıp konveksiyonel hava akımlarına neden olabilirsiniz kalorifer gibi.Ya da yüksek meditasyon teknikleriyle termokinezi kullanarak maddeleri ısıtıp onlara şekil verebilirsiniz
7- Psikokinezi: Zihnin maddeye hükmetmesidir. İnsanlarda az bulunur.
Bununla neler yapabilirsiniz?
Psikokinezi'yi araştırmanızı öneririm. Geniş ve kapsamlı bir konudur.. Maddeye istediğinizi yapabilme özelliğidir...
8- Chronokinezi: Zamanı belli bir ölçüde yavaşlatıp hızlandırabilirsiniz.
Bununla neler yapabilirsiniz?
Bu konuda geniş bir konu aslında.. Ve ister istemez insanlar bu yeteneğini ortaya çıkartıyorlar ama farkına varamıyorlar.
Örnek olarak; 24 saat uykusuz kaldığınız süre içerisinde bedeniniz kendini yenileme isteğine girer ve zihniniz normalinden daha fazla çalışmaya başlar... Siz hiçbirşey düşünemeyip yorgun olduğunuzu düşünürsünüz ama zihniniz fazlasıyla çalıştığı için siz bunu anlayamazsınız.. Mikro uyku moduna geçersiniz ve bu sırada gözleriniz açık olduğu için etrafınızda herşeyin hızlı hareket ettiğini görürsünüz.. Bu aslında sizin gizli yeteneğinizin ortaya çıkmasıdır... Herşeyin zamanın hızlı hareket ettiğini görür hatta 1-2 saniyelik daha ilerisini görürsünüz.. bu da zamanı hızlandırma şeklidir...

CİN ÇAĞIRMAK İSTEYENLERİN BAŞLARINA GELEN OLAYLAR!

CİN ÇAĞIRMAK İSTEYENLERİN BAŞLARINA GELEN OLAYLAR!                                              Bu işin üstadlarından Salih Memişoğlu Hoca, insanların cinlere olan merakının ve irtibat kurmak için sarfedilen çabaların kötü sonuçlar meydana getirdiğini bazı örnekleri ile anlatıyor ve ekliyor:
“İlla ki üstadı lazım.”
Bu konuda görüştüğüm bir kişinin bana söylediği:
“Hocam, bir sabah odada buhur yapılır ve orda 1500 sefer Ya Allah ya Fettah ya Huddam ……. Vs. bir zatla görüşüp irtibat kurulurmuş” ve adam aynısını uygulamış. Adamın söylediği:
“Hocam kapının arasından ağzından salya akan siyah bir kurt köpeği gördüm ve benimle konuşmaya başladı
”Ne istiyorsun söyle” dedi.
Ama benim ağzım dilim tutuldu ve konuşamadım, elim ayağım uyuştu. Ve o köpeğin benim üzerime bevlettiğini gördüm. Kendime geldiğimde altımı ıslattığımı gördüm..”
O şahıs o eve bir daha giremiyor ve hala psikiyatri tedavisine devam ediyor. Yani söylediğim gibi üstadı ve ustası olmadan olmaz.
Bir zatla görüşmemde de bir olayı anlattı ve dinledim.
Bir kişinin cinler davetiyesi diye yazdığı bir kitaptan vefk yapıp davetiye kurmaya çalışırken, bir defne yaprağı üzerine asır suresi okunacak ve suya konulacak, sabah ezanından sonra gün ağarırken içilip karanlık bir odada iki rekât namaz kılınıp vefk üzerine ebcet hesabı yaparak cin davetiyesi yapmış ve bu işe 7 gün boyunca devam etmiş. Adamın söylediğini aynen aktarıyorum:
“Hocam, 7. günün başında fesi ve şalvarı olan bir adam geldi yalnız ayakları ters ve odanın içinin birden aydınlandığını gördüm, bana:
“İşte geldim, buyur.” Dedi. Ben de:
“Bu işe merak ettiğim için yaptım ama adınız ne?” diye sordum. BANA:
“Sildovyenna” dedi.(isminden kâfir olduğu belli)
“Müslüman mısın?” dedim.
”Senin kadar” dedi.
”Dediklerimi yaparsan sesinle devamlı görüşürüz” dedi. Onların ne olduğunu sorduğumda:
”Her gün namazını eksik kılacaksın, eşinden ayrılacaksın ve dediklerimi insanlara karşı uygulayacaksın.” Dedi. Ben ”bu Allah’a karşı yanlış olur, yapamam.’ dedim. Gelen kişi bana:
”Zaten 7 gün kıldığın 2 rekât namazı Allah için değil benim için kıldın o zaman Allah aklına gelmedi dedi, üzerime kustu ve gitti. Hala etkisinden kurtulamadım ve elbiselerim onun kustuğu salya ile kokuyor. Belli ki gelen kâfir cin idi.”
Günümüzde insanoğlu ne kadar uğraşırsa uğraşsın Allah dilerse olur ve bunun için sadece okumak ve araştırmak ta yetmez.
Bir gün Trabzon’da bir medyum, bir hasta üzerinden cinleri çıkartacağını söyledi. Kişi transa girdi. Hastaya bayıltın komutu verir vermez hasta bayıldı ve ortalık birden bire değişti. Hasta kasıldı, ağlamaya başladı ve ağzından erkeksi bir ses çıkarmaya başladı. Olayı canlı seyrettim. O ses ona:
”Hey kişi sen beni ve iki arkadaşımı aldın ve yaktın ama senin karın hamile, şimdi benim padişahım gidip senin karının karnındaki çocuğu boğdu haberin yok” dedi ve gülerek kaçtığını gördüm.
Hemen evine telefon etti. Karısının bayıldığını ve hastaneye kaldırıldığını, 4 aylık çocuğunun düştüğünü öğrendik.
Evet, çok dikkatli ve bilmediğimiz işlerle uğraşmamız lazım. Şimdi dersiniz ”yahu bunların faydalı olanı yok mu?”
Var, var ama dediğim gibi Allah yardımcı olacak, birde niyetler halis olacak yani cinlerle görüşmenin her yönden hem iyiliği hem tehlikesi vardır. Bilinçsizce yapıldığı takdirde tehlikesi daha büyüktür..

CİNLERİN YAŞANTILARI ve AİLE HAYATLARI

CİNLERİN YAŞANTILARI ve AİLE HAYATLARI                                                                              Cinlerde evlenirler çocuk sahibi olurlar. Cinlerin nüfusu insanlardan 10 kat daha fazladır. Büyük bir kısmı dağ eteklerinde, su kenarlarında, dağlarda, çöllerde veya insanların ulaşmakta zorluk çekeceği yerler ile insanların girmeyeceği pis yerlerde, mezarlık kenarlarında ve içlerinde, bahçesinde incir veya nar ağacı bulunan evlerde yaşarlar. Bir kısmı da insanların evinde yaşar insanlarla aynı evi paylaşır. Evlerde yaşayan cinler genelde çatı katını tercih ederler.
Pis, Kuran okunmayan kedi köpek gibi hayvanların beslendiği evleri tercih ederler, evde yaşayanlar genelde zararsız cinlerdir. Burada bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Müslüman cinler kedi köpek gibi hayvanların beslenmediği temiz ve Kuran okunan evleri tercih ederler. Ayrıca yeri gelmişken değinmekte fayda var evlerde bulunan resim, heykel ve tablolar cinlerin saklanması için idealdir, cinler bunların üzerine yuvalanırlar, Cinler konusunda rahatsız olanlar evlerinde resim, biblo, heykel ve tablo bulundurmamalıdır.

Cinleri Tanıma Yolları

Cinleri Tanıma Yolları                                                                                                                             "CİNLER"in çok önemli birkaç özelliği vardır ki, bu hususlar konuyu dikkatle tetkik edenlerin asla gözünden kaçmaz.
1.CİNLER`de mantıksal bütünlük yoktur.
2.CİNLER`de büyüklük duygusu aşırı gelişmiştir.
3.CİNLER`de kendini kontrol mekanizması çok zayıftır.
4.CİNLER`de sürekli tekrarlar mevcuttur.
Hangi isim altında, dünyanın neresinde olursa olsun verdikleri tebliğlerde daima yukarıda saydığımız bu dört esası derhal müşâhede edebiliriz.
Şimdi bu dört hususu açıklamaya çalışalım:
1-CİNLERDE mantıksal bütünlük yoktur
Eğer CİNLERDEN ya da kendi tanıtımlarına göre UZAYLILARDAN alınan tebliğler dikkatle tetkik edilecek olunursa, verilen konularda baştan sona mantıksal bir bütünlülük asla görülemez. Sürekli çelişkili beyânlar verilir. Bir yerde verilen beyân, bir başka yerde, ötekine ters düşer. Bunu kamufle etmek için de hemen bir yafta, bir kılıf sererler; "biz sizi düşündürmek, imtihan etmek, dikkatinizi ölçmek için bu çelişkileri koyuyoruz.’’
Oysa, sürekli çelişki içindedirler. Bunun sebebi de "zekâ"ca güçlü olmalarına karşılık "akıl" yönünden bir hayli ölçülü yapıya sahip olmalarıdır. Pratik "zekâ" ile o an için o konuya bir çözüm getirebilirler, ancak "akıl" son derece sınırlı olduğu için, o anda buldukları çözüm mutlaka bir süre evvel verdikleri tebliğlere; ya da, bir süre sonra verecekleri tebliğlere, son derece ters düşerek, büyük bir çelişki oluşturacaktır.
2-CİNLERDE büyüklük duygusu aşırı gelişmiştir.
Burada bahsi geçen büyüklük, sadece duygusal büyüklük, gurur kibir anlamında olmayıp; birimsel ve boyutsal anlamdadır aynı zamanda.
Bir yandan kendilerini yeryüzünün yöneticileri olarak gösterip insanları buna inandırmaya çalışırlarken; diğer yandan da birimsel ve boyutsal büyüklüklerle düşünceleri allak - bullak edip, çaresiz hâle getirme çabaları içindedirler.
CİNLER, kendilerinin insanlardan ne kadar üstün, büyük ve yüce olduklarına inandırmak için de insanlarla aralarına mertebe koyarlar.
CİNLERİN, kendilerini UZAYLILAR diye tanıtarak verdikleri tebliğlere inanan insanların çok çok büyük bir kısmının, temelde İslâm düşünce sistemi, Tasavvuf düşünce sistemi üzerine alt yapıları mevcut değildir. Bahsedilen konular üzerinde, Kur`ân`ın görüşü nedir, o konuda Allah Rasûlü ne demiştir, hiç haberleri yoktur. Normal şartlarda konuşula gelenin çok değişiği olarak, bu bilgilere rastlanınca, hâliyle inanmaktadırlar... Üstelik...
CİNLER, bu kişilerin çoğunda halusinasyon türü, uzaylı - uzay gemili rüyalar veya uyanıklık halinde görülen imajlar da göstermektedirler ki, artık onlar için inanmaktan başkaca bir yol kalmamaktadır.
CİNLERİN insanları kandırmada önemli bir taktiği de, ayrıca şu olmaktadır:
Her medyum topluluğu, hangi inançlarla bezenmiş ise, onlara kendi inançları doğrultusunda tebliğ verilmekte, sanki onlardanmış gibi kendilerini kabûl ettirmektedirler.
Meselâ dini ciddiye almayanlara, aynı şekilde; dinle ilgilenene aynı şekilde; tasavvufa meyli olana bir tasavvuf önderinin ismini kullanarak gibi.
3-CİNLERDE kendilerini kontrol mekanizması çok zayıftır.
Bu sebepten ayarları çok kolaylıkla kayar ve konuşmalarında haddi aşarlar. Buna şayet tâbiri caiz ise "reostaları bozuktur" da denilebilir.
Bazen Yaradanı yaradan, yüce güçler olurlar; bazen, ALLAH`ı bedenleyip insanların arasına yollarlar; bazen evrenlerden büyük, yüce varlıklar olurlar; bazen de Rabbin itaatkâr kulları olarak, insanları dinden ve Allah Rasûlü’nden uzaklaştırıp kurtarmak{!} için ellerinden geleni esirgemezler.
4-CİNLER`DE sürekli tekrarlar mevcuttur.
İnsanlara sürekli tebliğler vererek, onlara kendilerinin üstünlüğünü kabûl ettirmeye çalışan CİNLER`de mevcut bulunan bir özellik de belirli kelimeleri sürekli tekrar eden cümleler kurmalarıdır.
Böylece:
1-İletişim kurulan medyumun, bu tekrarlarla sanki tesbih çeker gibi beyninde bir açıklık oluşturularak, kendilerine daha fazla bağlanılmasını temin ederler.
2-Zaman zaman düşülen fikir tıkanıklıklarında, cümle tekrarları ile zaman kazanırlar.

RUH VE CİN ÇAĞIRMA GERÇEKMİDİR?

RUH VE CİN ÇAĞIRMA GERÇEKMİDİR?                                                                                           Ruh çağırma adı verilen olaylar gerçek değildir. Cinler insanlarla iletişim kurabilirler ancak ruh çağırma diye bir şey yoktur. Allah’ın lütfundan faydalanan bazı ruhlar özellikle Perşembe geceleri dünya elemine gelip yakınlarını görebilirler ancak Allah’ın kalp gözünü açtığı insanlar hariç kesinlikle hiçbir insanla iletişim kuramazlar. İnsanların ruh çağırma diye yaptıkları olaylarda gelen varlık cindir. Cinler uzun ömürleri (yaklaşık 1000 sene) olduğu için ruhu çağrılan insanı tanımakta onun özelliklerini bilmektedir. Cahil insanların giriştiği ruh çağırma anında gelip o insanlara ölen kişi ile ilgili bilgiler vermekte ve cahil insanları kandırmaktadır. İnsanların aldıkları bilgiler ile ölen kişiyle iletişim kurduklarını sanmalarına neden olmaktadır ve böylelikle o insanları kandırarak kendisine tabi kılar ve küfre sürükler.
Günümüzde ruh çağırma ile ilgili birçok olay kayıtlara geçmiştir. Anlatılan olayların bütünü ele alındığında ruh çağırdığını iddia eden medyumlar ve bazı zatların anlattıklarının yalan olduğu ortaya çıkmaktadır. Çağrılan ruh ve anlattığı bilgiler paraleldir. Genellikle ünlü kişilerin ruhları çağrılmaktadır ve gelen varlık o kişiye ait birçok bilgiyi ayini düzenleyenlere iletmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda gelen varlığın ruh olduğuna inanılır ve bu ayinler devam ettirilir. Hatta ülkemizde bu konuda celse kayıtları tutularak bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bir çok ruh ile temas edilmiş ve bilgiler toplanmıştır. Ancak ben hepsinin yalan olduğuna inanıyorum çünkü gelen varlık ruh değil cindir ve cin çağrılan ruh ile ilgili birçok bilgiyi bildiği için ayine katılanları çok rahat kandırmaktadır.
Bu tür ruh çağırma seansları sonrasında birçok insan manevi hastalık sahibi olmuştur çünkü davete icabet eden cin oradan ve kişilerden ayrılmak istemez. Bu gibi durumlar bilmeyerek cin daveti olur ve çağıranlara büyük sıkıntılar verir. Kesinlikle yapılmasını tavsiye etmiyorum.
İşin bir başka boyutu da günümüzde “fincan” ile ruh çağırmadır, 7 den 70 e bir çok kişi bununla uğraşmaktadır. Bir çok denemede başarılı sonuç alınmıştır bir varlık gelmiştir ancak yukarıda bahsettiğim gibi gelen varlık cindir. Ruhani alem bir fincan yardımı ile ulaşılabilecek kadar kalitesiz değildir. Bu konuda herkesin dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Bir fincan yardımı ve bazı tebliğler ile ruh çağırma ayinleri tehlikeli ve boştur. İşin tehlikesi gelen varlığın musallat olması ile sonuçlanabilir. Önce masumane heyecan ile başlayan bu ayinler ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir bunlara çok dikkat edilmelidir.
İstisna durumlar söz konusu olabilir. Allah’ın izni ile bazı ruhlar dünyada yaşayanlar ile rüya ve zikir vasıtasıyla iletişim kurabilir. Bu gibi durumlar kesinlikle paylaşılmaz ve bilinmez. Bu istisnalara erişmek kesinlikle bir fincan yardımıyla olmayacaktır.
Cin çağırma denilen olay ise gerçektir. Özellikle “Hüddam” denilen ilim sayesinde cinlerle iletişim kurulup cinler hizmet için kullanılabilirler. Ancak bu yolda çok meşakkatlidir. Kesinlikle kolay değildir. Ben denenmesini ve uğraşılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum ve uğraşmıyorum. Cinler konusunda yaptığım araştırmamın yegane sebebi onların varlığı ve bilinmeyenlerini Kuran-ı Kerim ve bilim ile açığa çıkartmak içindir. Onlarla iletişim kurmanın hiçbir yolunu paylaşmayı uygun bulmuyorum.
Değinmek istediğim özel bir husus var. Her insan cinlerle irtibat kuramaz. Bazı kişiler istemeseler de cinlerle irtibat halindedir. Çünkü onların iletişim kanalları diğer insanlara göre daha açıktır. Bazı kişiler ise ne kadar isterlerse istesinler iletişim kuramazlar çünkü cinler alemine geçit yapamazlar. Cinlerle yapılan bağlantı insanın cin alemine geçmesi veya cinin insan alemine gelmesi ile olur. Her insan cin alemine geçecek kadar dirayetli değildir. Çoğu olayda cinler insan alemine geçmiş ve temessül veya bizzat gözükerek iletişim kurmuşlardır. Çoğu olayda temessül ederek yani bir insanın bedenine girerek o insanın ağzından konuşup iletişim kurmuşlardır.
Cin çağırmak dinen caiz değildir. Her yaratılan kendi aleminde yükümlüdür. Allah isteseydi arada perde bırakmaz insanlar ve cinleri tek bir alemde yaşatabilirdi. Cin çağırmak cinleri de rahatsız eder. Bazı cinler bu tür ayinlere severek gelirler çünkü insanları kandırmak onların hoşuna gider. Bu tür cinler genelde Şeytan cinlerdir. Ancak Müslüman olan cinler mecbur kaldıkların da bu tür davetlere icabet ederler veya kendilerini çağıran kişinin takva derecesine bakarlar. Cin çağırma olaylarında genelde art niyetli ve Müslüman olmayan cinler gelirler. Bu tür cinler insanlar tarafından rahatsız edildiklerini düşünüp zarar vermek isterler. İnsanlar davet etti biz gittik diye düşünürler. Cin çağırma olaylarında lambaların sönmesi, garip sesler duyulması ve benzerleri onların insanları korkutma yöntemleridir.
Ben cin çağırma olayının ve cinleri kullanma becerisinin iyiye kullanıldığında muhteşem sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Günümüzde birçok ülke gizliden bu konular üzerinde çalışmaktadır. Ancak ülkemizde henüz bilinen çalışma sayısı çok azdır. İnşallah en kısa zamanda ülkemizde de bu konuların üstüne düşecek bilim adamlarımız yetişecektir ve geleceğin bilim dalı olan bu konular üzerinde çalışmalar yapılacaktır

Büyücü ve Seytan İliskisi

Büyücü ve Seytan İliskisi
Büyücüler eşlerin arasını bozmak, ehli kuvvetlerini sarsmak, güçten düşmelerini sağlamak veya dalgın hale getirmek, erkekle kadını bağlamak veya ayırmak, yangınlar çıkarmak, ticareti bozmak, ürünlere zarar vermek, hayvanları telef etmek, alışverişlerin zararla sonuçlanmasını sağlamak gibi yıkıcı ve fesat çıkarıcı islerle uğraşırlar. Şeytanin hizmetinde çalışan erkek ve kadın büyücüler, hizmet sürelerine ve liyakatlerine göre iblis devletinde belli bir makam ve dereceye sahip olurlar. Kendilerinden bile olsa hiç kimseye inanıp güvenmezler. Büyücü, amacına ulaşabilmek için şirk içeren birtakım Ayinlerde bulunarak cinden yapılmasını arzu ettiği şeyi talep eder. Bu herhangi bir insana eziyet edilmesi olabilir. Cini, bu amaçla o kimseye giderek onun bedenine nüfuz eder ve acı vermeye ve büyücünün onunla ile ilgili isteklerini gerçekleştirmeye başlar. Bu nedenledir ki, Allah’ın izni ile bu cini bedenden kovulduğu takdirde büyü de O'nun izniyle geçersiz olacaktır. Büyücü, harcadığı onca çabaya, şeytani talimatları yerine getirme konusunda gösterdiği özveri ve fedakarlığa, şeytani memnun etmek islediği suç, cinayet ve günahlara canını, malını ve sahip olduğu her şeyi karşılık beklemeden şeytana satmasına rağmen tüm bu caba ve özverisinin karşılığı kesinlikle bununla orantılı olmaz. Çünkü büyücünün yaptığı büyüler kesinlikle süreli olmaz. Bu süre içinde bozulup etkisini yitirir. Büyüler arasında kısa süreli, 3 gün sureli, haftalar, aylar hatta yıllar boyunca etkili olanları vardır. Bu süre tamamen büyü yapan ve ona yardım eden şeytan yoldaşının konum ve gücüne bağlıdır. Tabii büyüde kullanılan malzemelerin de bunda etkisi olur. Bazı büyücüler uyuşturucu, aklı baştan giderici ve sarhoş edici maddeler kullanarak büyü yaparlar. Örneğin bazı hayvanların beyinleri bu maddelerden biri olup ondan yiyen kimsenin aklında uyuşma ve zekasında gerileme olur.
ŞEYTANIN TUZAĞI NEDİR? Yaptığı büyünün uzun süreli olmasını isteyen büyücü onu tekrar etmelidir. Aslında bu da şeytanin bir tuzağıdır. Şeytan bu tuzak sayesinde büyücünün sürekli kendi peşinden koşmasını ve yardım dilenmesini sağlar. Nitekim büyücünün başarıya ulaşabilmesi için omur boyu şeytanın yardim ve desteğine ihtiyacı vardır. Karşılığında hiçbir şey istemeksizin ona gönüllü olarak köle olmayı kabul etmiştir. Şeytan, sözlerini tutmaya yetkin bir varlık değildir. Çünkü o aldatıcı, iki yüzlü, yalancı ve sahtekardır. Kurnazlık, ihanet ve kötü niyetlerin somutlaştığı bir varlıktır. Hiçbir zaman bununla yetinmez. Büyücüyle sözleşme yaparak canını ve malını yaşarken ve ölümünden sonra şeytana verdiğini ikrar ettirir. Ölümünden sonra sahip olduğu varlık şeytanın kontrolüne geçer. Eğer büyücünün eşi ve çocukları varsa onların başına inanılmaz olaylar ve hastalıklar gelir ve miras kalan mal varlığı tamamen tükenip gider. Eğer bekar ise şeytan onun malını içki ve kumarla tüketecek birini bulur ve mirasın yok olup gitmesini sağlar. Tarihte yaptığı büyülerle servet sahibi olmuş hiçbir büyücü görülmemiştir. Aksine yoksul, hasta ve kederler içinde ölmüşlerdir.
Sihir yapabilmek için habis bir nefis sahibi olmak gerekir. Çünkü şeytandan yardım alabilmek ve onunla münasebet kurmak için habis olmak başka bir deyişle şeytanlaşmış olmak gerekir. Evvela sihirbazın şeytan ile arkadaş olması için bazı şirk'i ve küfrü gerektiren hallerde bulunması lazım ki şeytan ona yardım etsin. Sihirbaz müşrik veya kafir olduğu zaman, şeytan onu sever beğenir, ve ona hizmet eder. Şu gerçek bilinsin ki şeytan bir sihirbaz, kafir veya müşrik olmadan veya büyük bir günah işlemeden ona yardım etmez. (Mahremi ile zina gibi v.s.) Sihirbaz küfre düştüğü zaman şeytan onu seviyor ve ona hizmet ediyor. Geçmiş bazı olaylardan haber veriyor. Bazı harikulade görülmemiş işlerin olmasına sebep oluyor, iki kişinin arasının açılmasına, veya birbirlerini şiddetli bir şekilde sevmeye veya karı kocanın birbirleri ile beraber olmalarına mani olmağa... v.b. şeyler yapmaya başlıyor. Gittikçe küfür bataklığına düşüyor. Bu haller ona zevk veriyor. Artık iman etmesi veya tevbe etmesi zorlaşıyor. Çoğu da bu hal üzere kafir olarak ölüyor. ALLAH'a sığınırız.
insanın tabiatı bozulup haramdan lezzet almağa başlayınca şeytanla irtibat kurmanın yollarını arıyor. Eğer tam küfür bataklığına düşmemiş ise cinlerden arkadaş edinip onları bazı hizmetlerde kullanacağını zannediyor. Sonunda şu yollardan birisi ile şeytanla oluyor. Fakat bu hal onun imansızlığına sebep oluyor. Bu tür insanlar dünyanın en sefil en huzursuz en rezil insanlarıdır, rahat uyku uyuyamaz, sıkıntıdan kurtulamazlar. Üstelik evlatları ve ailesi de devamlı rahatsızlık içindedirler. Sihirbazlar arasında şeytanla irtibat şu yollardan biri ile oluyor ki bunların hepsinde de sihirbaz açık bir küfre düşüyor, insanlar bu tür sihirbaz ile Kur'an ehlini birbirinden ayırt edemiyor.